У СЛУЧАЈУ СМРТИ...

Шта треба предузети у случају смрти у кући, односно изван институција:


 • Tелефонски или лично обавестити службу хитне помоћи на број 194, или изабраног лекара преминуле особе (том приликом лекар ће установити смрт и након попуњавања потребних докумената, одобрити превоз преминулог).

 • Позивање Перо Марић Погребно, ради превоза преминулог могуће је у сваког дана од 00-24ч на број 069 44-22-101.

 • Купање и облачење преминулог могу обавити чланови породице, или наши запослени.

 • Са документима добијеним од хитне помоћи и здравственом књижицом преминулог потребно је отићи у амбуланту хитне помоћи Дома здравља , где преминули има здравствени картнон и том приликом издаће се коначна потврда о смрти.

 • Одлазак у просторије Перо Марић Погребно, ради решавања даљих питања.

 • Осим оба примерка лекарских докумената, потребно је понети: личну карту наручиоца услуга, књижицу гробнице или уговора о закупу гробног места, један пензијски чек (уколико је преминули пензионер, ово може и накнадно) као и једну фотоградију за посмртницу.

 • Сва додатна и даља упуства даћемо Вам на лицу места.
 • Уколико имате било какво питање још пре настајања смрти, или током каснијег решавања административних питања, слободно нас позовите на број:

  069 44-22-101  00-24ч
  7 дана у недељи.
  Вама на услузи!