Налази се на локацији Славка Крупежа бр. 20, Чачак у насељу Љубић. Са изложбеним простором у робној кући погребне опреме ПЕРО МАРИЋ од преко 2000m2, свакодневно тежимо ка континуираном расту квалитета понуде, броју запослених и све већој заступљености понуде погребне опреме широм србије као и иностранства.
У понуди имамо велики избор модела ковчега, надгробних споменика, надгробних пирамида, лимених уложака за ковчеге, црне конфекције, душека, јастука, покрова, пешкира, рушница...

САНДУЦИ

КРАСТЕВИ

ЦРНА КОНФЕКЦИЈА

САНСУЦИ

КРАСТЕВИ

САНСУЦИ

ДОДАТНА ОПРЕМА

ВЕНЧЕВИ

САНДУЦИ

САНДУЦИ

ДОДАТНА ОПРЕМА


Налазимо се у улици Н.Х. Дражевића 32 локал 6,у Горњем Милановцу. У понуди имамо велики избор модела ковчега, надгробних споменика, надгробних пирамида, лимених уложака за ковчеге, црне конфекције, душека, јастука, покрова, пешкира, рушница...


Налазимо се у улици Југословенске армије 45.у Лучанима.